khalti jatra


Khalti मा आएको छ ‘The Biggest Payment Jatra’ 🤩

Khalti बाट Pathivara Cine Plaza को Movie Ticket खरिदमा Pulsar N160 ( ५ जनाले ) जित्ने मौका

र हरेक दिन नयाँ उपहार जित्न:

👉रू.१०० माथि को भुक्तानीमा Scratch Card
👉 दैनिक Khutruke फुटाउने मौका (सबैलाई)

हरेक Round को अन्त्यसम्म २ भुक्तानी पुरा गरि बन्नुहोस् एउटा Pulsar N160 को  भाग्यशाली बिजेता 🏍️

आजै अफरको मज्जा लिनुहोस्: http://kk5.io/KhaltiPaymentJatra